Fotografski natječaj: ČOVJEK I GRAD

Izašao je čovjek poodavno iz spilje, sagradio prvu kuću, pa njegov susjed napravi drugu, pa još jedan i gle – nije više sam. Umnožiše se i kuće, i ljudi i brzo jedni pored drugih stvoriše grad. I svi hoće u taj grad. Neimari ga šire, misle i domišljaju, grade grad. Grad je velik i moćan, grad je živ i kompleksan. Grad više nije grad, već on raste i izrasta u velegrad; polis u metropolis, a on pak u megapolis.

Ni kuća više nije običan kocka. I ona se mijenja. Forma joj je neobična i više podsjeća na uvećanu apstraktnu skulpturu nego na kuću, a kuća jest. I tako umnožene kuće kojekakvih oblika i veličina čine grad. Čine taj čudesni grad živim organizmom u koji svi hoće, a rijetki iz njega odlaze. Grad je suautorstvo i praznik za oči svih umjetničkih praksi.

Grad i čovjek, čovjek i grad povijesno su, sudbinski i egzistencijalno uvezani. Nerazdvojivost ili sljubljenost je trajna vrijednost čovjeka i grada ma koliko samo naizgled jedan bio mali, a drugi se od maloga grada odmetnuo do megagrada.

Povijest fotografije kakvu mi danas poznajemo jako je kratka u odnosu na čovjeka i u odnosu na grad. A opet, ma koliko je kratka ta povijest, ona sudbinski bilježi i arhivira ljepotu postojanja, igru nadmetanja moći i veličine čovjeka i grada.

Cilj ovoga fotografskog natječaja je da propituje odnos toga naizgled malog i izgubljenog a bezgranično moćnog čovjeka u suodnosu s gradom, pa bio on ili Kastav, ili Vladivostok, Grenobl, Rijeka, Čačak, Barcelona, Prnjavor, Singapur, Dubai, grad Grobnik ili pak Hum.

Dakle, realitet čovjeka i grada možete interpretirati s kulturološkoga, povijesnog, socijalnog, egzistencijalnog ili bilo kojeg drugog aspekta. Pristup temi je potpuno osoban i individualan.

Želim vam sretno i uspješno sudjelovanje na natječaju.

Borislav Božić, predsjednik Fotokluba Rijeka

 

Ovdje preuzmi Pravila natječaja.

Ovdje je Prijavnica.