Fotografski natječaj Bicikl – čovjek – bicikl 2019.

TEMA:
Old-timer bicikli i njihovi vozači, bicikl kao ekološko vozilo današnjice, bicikl u rekreaciji i sportu, bicikl kao ukras, bicikli kao prevozno sredstvo, zavisnost čovjeka o biciklu, bicikl kao bicikl i svi ljudi i bicikli.

Više: