PRVA NAGRADA: Goran Tešanović, Bački Jarak, ”Venera”