Fotoaparati budućnosti?

Dizajner Jean-Michel Bonnemoy smatra da tradicionalni dizajn fotoaparata nije dobar, te da su smjernice razvoja dizajna fotoaparata od samog početka pa sve do danas bile više tehnički usmjerene potrebama kao što je npr. umetanjem role filma, nego ergonomiji i jednostavnosti korištenja.

Bonnemoy smatra da bi moderni digitalni fotoaparati trebali biti cilindričnog oblika. Nešto poput ručnog teleskopa s poklopcem objektiva sprijeda, tražilom i LCD ekranom straga i lako dostupnim funkcijskim kontrolama sa strane.Iako se ovaj dizajn može činiti apsurdnim, dosta sliči dizajnu Lytro fotoaparata, no s nešto više funkcija.

Koji je vaš stav?