FOTO NATJEČAJ VIDI VIDOVO 2012.

Turistička zajednica Općine Pitomača poziva sve ljubitelje fotografije na sudjelovanje u foto natječaju “VIDI VIDOVO 2012.” koji će se održati za vrijeme trajanja manifestacije “Dani općine Pitomača 2012.” u razdoblju od 09. do 17. lipnja ove godine.

FOTO NATJEČAJ VIDI VIDOVO 2012.

TEMA: dokumentarno-turistička fotografija

Rok prijave: 30. lipnja 2012.

Turistička zajednica Općine Pitomača poziva sve ljubitelje fotografije na sudjelovanje u Foto natječaju “VIDI VIDOVO 2012.” koji će se održati za vrijeme trajanja manifestacije “Dani Općine Pitomača 2012.” u razdoblju od 09. do 17. lipnja ove godine.

UVJETI SUDJELOVANJA NA FOTO NATJEČAJU
“VIDI VIDOVO 2012.”

1. Pravo sudjelovanja imaju svi ljubitelji fotografije, amateri i profesionalci.
Svi sudionici foto natječaja su ravnopravni.

2. Tema natječaja: DOKUMENTARNO-TURISTIČKA
Fotografija mora prikazivati događaje vezane uz proslavu i obilježavanje “Dana Općine
Pitomača 2012.”, tj. fotografije trebaju biti snimljene u razdoblju od 09. do 17. lipnja 2012.

3. Autorice/autori mogu prijaviti na natječaj do 3 digitalne fotografije jpeg formata, maksimalne veličine 5Mb, 300 dpi.

4. Prijavljene fotografije treba imenovati na sljedeći način:
ime_prezime-naziv_fotografije.jpeg

Uz prijavljene fotografije potrebno je dostaviti:
adresu autorice/autora, telefon i e-mail
naziv foto kluba (ako je autorica/autor član kluba)

5. Fotografije za izložbu, kao i one nagrađene, odabrat će tročlani žiri, čiji su članovi vrsni poznavatelji fotografije i suvremenih tendencija u likovnoj umjetnosti, odnosno i sami foto ili likovni stvaratelji.
Sve odluke žirija su konačne i neopozive.

6. Žiri će dodijeliti jednu prvu, jednu drugu i jednu treću nagradu, kao i do tri pohvale.
Svi sudionici dobivaju diplomu za sudjelovanje.

Vrijedne novčane nagrade za 1. mjesto 1.500,00 kuna, 2. mjesto 1.000,00 kuna i 3. mjesto 500,00 kuna.

Nagrade, pohvale i diplome dodjeljuju se na otvorenju izložbe.

7. Izložba odabranih fotografija – u listopadu 2012. godine (objava datuma naknadno).

8. Svaka autorica/autor će dobiti katalog izložbe na DVD-u.

9. Fotografije na natječaj moguće je prijaviti e-mailom na adresu turisticka@pitomaca.hr ili osobno donijeti u Turistički ured na CD-u ili prijenosnoj memoriji od 18. do 30. lipnja 2012. godine, radnim danom od 9,00 – 13.00 sati ili poslati poštom na adresu:
Turistička zajednica općine Pitomača
Foto natječaj “VIDI VIDOVO 2012.”
Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača

10. Autorice/autori sudjelovanjem na ovom Foto natječaju dozvoljavaju Organizatoru korištenje prijavljenih fotografija za potrebe turističke promidžbe područja općine Pitomača u svim tiskanim i elektroničkim promidžbenim materijalima, bez naknade.

11. Fotografije se ne vraćaju, već ostaju u arhivi Turističke zajednice Općine Pitomača.

12. Organizator pridržava pravo reprodukcije fotografija u nekomercijalne svrhe, osim u slučaju izričite pismene zabrane autorice/autora.
Radovi odabrani za izlaganje i nagrađeni radovi bit će reproducirani u katalogu izložbe, kao i na internet stranici www.pitomaca.hr.

13. Svaka autorica/autor snosi osobnu odgovornost za ono što predstavljaju njegova djela.

14. Sve prijavljene fotografije pregledat će stručni žiri i one koji ne odgovaraju propozicijama isključiti iz konkurencije.

15. Dostavom fotografija putem e-maila ili osobnom dostavom autorica/autor prihvaća navedene uvjete sudjelovanja.

Pitomača, lipanj 2012.

Turistička zajednica Općine Pitomača