Foto natječaj – Minijature 2013.

FIJAKER – udruga za promicanje likovnog, dramskog i glazbenog amaterizma, Zagreb raspisuje natječaj za sudjelovanje na III Salonu fotografije Caffe bar LP, Zagreb, Račkoga 11.

MINIJATURE 2013.

UVJETI I PRAVILA

1. Radovi:

Prihvaćaju se crno-bijele i fotografije u boji svih stilova i procesa snimanja i obrade. Svaki autor sudjeluje sa samo jednom (1) fotografijom.

2. Tema:

Slobodna

3. Sudionici:

Na natječaju mogu sudjelovati amateri i profesionalci.

4. Veličina fotografija

Maksimalna dopuštena veličina fotografije je 10×10, 10×7, 7×10 cm. Veličina crnog kartonskog paspartua 15×20 cm. Fotografije na vašim paspartuima točno centrirati.

5. Podaci o autoru:

Na poleđini svake fotografije tiskanim slovima napisati podatke:

– ime i prezime autora,

– telefonski broj,

– e-mail adresa

6. Način slanja fotografija:

Autori mogu poslati fotografije na adresu: Caffe bar „LP“, Račkoga 11, 10 000 Zagreb ili donijeti osobno.

7. Izlaganje:

Po završetku žiriranja sve će fotografije biti izložene i na završnoj humanitarnoj akciji prodane po cijeni od 20,00 kuna. Prikupljeni novac biti će uplaćen na račun Udruge sa socijalno-humanitarnim ciljevima „OZANA“, Ulica grada Vukovara 239, Zagreb.

Predajom fotografije na natječaj autor pristaje da ista bude prodana po navedenoj cijeni, a novac doniran u dobrotvorne svrhe.

NAGRADE I PRIZNANJA

Tročlano povjerenstvo dodijelit će slijedeće nagrade:

– jednu (1) prvu nagradu,

– dvije (2) druge nagrade,

– tri (3) treće nagrade

– i do šest (6) pohvala.

KALENDAR NATJEČAJA

Otvorenje natječaja…………………. 4.11..2013.

Zatvaranje natječaja ………………. 1.12.2013.

Žiriranje do……………………………. 10.12.2013.

Objava rezultata……………………….14.12. 2013. na portalu Fotogard

Vrijeme otvaranja izložbe i humanitarne prodaje objavit će se naknadno.

Rezultati natječaja mogu se pratiti na www.facebook.com /„fijaker.udruga“ i www.fotogard.com

FIJAKER – udruga za promicanje likovnog, dramskog i glazbenog amaterizma, Zagreb

r a s p i s u j e

N AT J E Č A J

za sudjelovanje na III Salonu fotografije Caffe bar LP, Zagreb, Račkoga 11

MINIJATURE 2013.

UVJETI I PRAVILA

1. Radovi:

Prihvaćaju se crno-bijele i fotografije u boji svih stilova i procesa snimanja i obrade. Svaki autor sudjeluje sa samo jednom (1) fotografijom.

2. Tema:

Slobodna

3. Sudionici:

Na natječaju mogu sudjelovati amateri i profesionalci.

4. Veličina fotografija

Maksimalna dopuštena veličina fotografije je 10×10, 10×7, 7×10 cm. Veličina crnog kartonskog paspartua 15×20 cm. Fotografije na vašim paspartuima točno centrirati.

5. Podaci o autoru:

Na poleđini svake fotografije tiskanim slovima napisati podatke:

– ime i prezime autora,

– telefonski broj,

– e-mail adresa

6. Način slanja fotografija:

Autori mogu poslati fotografije na adresu: Caffe bar „LP“, Račkoga 11, 10 000 Zagreb ili donijeti osobno.

7. Izlaganje:

Po završetku žiriranja sve će fotografije biti izložene i na završnoj humanitarnoj akciji prodane po cijeni od 20,00 kuna. Prikupljeni novac biti će uplaćen na račun Udruge sa socijalno-humanitarnim ciljevima „OZANA“, Ulica grada Vukovara 239, Zagreb.

Predajom fotografije na natječaj autor pristaje da ista bude prodana po navedenoj cijeni, a novac doniran u dobrotvorne svrhe.

NAGRADE I PRIZNANJA

Tročlano povjerenstvo dodijelit će slijedeće nagrade:

– jednu (1) prvu nagradu,

– dvije (2) druge nagrade,

– tri (3) treće nagrade

– i do šest (6) pohvala.

KALENDAR NATJEČAJA

Otvorenje natječaja…………………. 4.11..2013.

Zatvaranje natječaja ………………. 1.12.2013.

Žiriranje do……………………………. 10.12.2013.

Objava rezultata……………………….14.12. 2013. na portalu Fotogard

Vrijeme otvaranja izložbe i humanitarne prodaje objavit će se naknadno.

Rezultati natječaja mogu se pratiti na www.facebook.com /„fijaker.udruga“ i www.fotogard.com