Foto-galerija “Principij” otvorena u Rijeci

Dobre vijesti za ljubitelje fotografije dolaze iz Rijeke. Pod organizacijskim vodstvom riječkog Fotokluba, u samom centru grada otvorena je galerija “Principij”. U galeriji će biti izložene zbirke stare fotografske opreme i stručne literature koji su donirali sami građani Rijeke, a osim fotografskih izložbi, prostor galerije trebao bi se koristiti iza predstavljanje drugih umjetničkih projekata. [...]

Dobre vijesti za ljubitelje fotografije dolaze iz Rijeke. Pod organizacijskim vodstvom riječkog Fotokluba, u samom  centru grada otvorena je galerija “Principij”. U  galeriji će biti izložene zbirke stare fotografske opreme i stručne literature koji su donirali sami građani  Rijeke, a osim fotografskih izložbi, prostor galerije trebao bi se koristiti  iza predstavljanje drugih umjetničkih projekata.

Predsjednik Fotokluba Rijeka Borislav Božić izrazio je veliko zadovoljstvo povodom otvaranja galerije, jer će fotoklub u svojem novom sjedištu “nuditi  kvalitetan izložbeni program, koji će biti prvenstveno orijentiran na fotografiju, ali otvoren i za sve umjetničke projekte koji svojom razinom i aktualnošću prate suvremenu umjetnost, a Fotoklub Rijeka transformira se iz udruge u važan centar za kulturu fotografske slike,ne samo za Rijeku, već i u širem hrvatskom kontekstu. “

Stalni postav može se pohvaliti i sa originalima  fotografija bivših članova kluba poput Viktora Hreljanovića, Augustina Kramaršića, Save Petkovića, Borisa Pajkurića, Borislava Ostojića, Vojka Vukmanovića i Ervina Debeuca,  od kojih su neke  stare i 80tak godina.

 Svečanom  otvorenju je pristustvovao i riječki gradonačelnik Vojko Obersnel. Program i postav galerije određivat će Umjetničko vijeće Fotokluba Rijeka.