Fondation des Treilles – foto nagrada

Fondation des Treilles raspisuje natječaj za fotografsku nagradu za radove na temu Mediterana. Prijave za sudjelovanje primaju se do 2. rujna.

Nagrada se sastoji od novčanog iznosa od 2650 € mjesečno, za rezidencijalni program u periodu od dva do osam mjeseci. Program se ne odobrava za razdoblje kraće od mjesec dana, osobito iz razloga što je potrebno kreirati i razviti fotografije u prostoru fondacije Les Treilles.

Dobitnici Nagrade bit će smješteni u kući Bergerie, a o troškovima hrane i čišćenja brine se organizator kako bi se umjetnici potpuno posvetili svom radu. Na imanju umjetnicima se omogućava korištenje digitalnog laboratorija, profesionalnog računala i velikog Giclé printera te tamne komore s mogućnostima povećavanja i razvijanja fotografija. Nadalje, na raspolaganju umjetnicima je i knjižnica s bežičnim Internetom.

Sudjelovati mogu profesionalni fotografi, bez obzira na nacionalnost i dob, no oni koji su već objavljivali i izlagali svoj rad. Tema projekta može biti bilo što, od pejzaža do arhitekture, socijalna ili arheološka fotografija, no bliska sa svijetom Mediterana. Digitalna ili konvencionalna, tehnika za produkciju rada mora biti primijenjena u skladu s duhom trajnosti i konzervacije.

Žirijem predsjeda Agnès de Gouvion Saint Cyr, a ostali članovi su sljedeći: Claire Lebel, predstavnica Izvršnog odbora i predsjednica Vijeća nasljedstva Fondation des Treilles; Jacqueline d’Amécourt, Emmanuelle de l’Ecotais i Monsieur Charles Henry Filippi.

Za digitalnu predselekciju (koja se odvija sredinom rujna) potrebno je poslati sljedeće:
– popunjenu prijavnicu;
– kratku prezentaciju projekta;
– 10 – 20 slika u jpg formatu, 300 dpi, srednje kvalitete, dimenzija veće strane maksimalno 12 cm.

Umjetnici koju prođu predselekciju, moraju poslati tiskanu prijavu sa sljedećim podacima:
– pratećim tekstom na francuskom ili engleskom s prezentacijom projekta i objašnjenjem autorovog pristupa izabranoj temi (također, potrebno je navesti ukoliko je autor već dobitnik nekih nagrada);
– 10 – 20 printeva, A4 ili A3 formata;
– potpisanim pismom u kojem autor ustupa barem 3 printa s autorskim pravima za institucionalnu uporabu, a koji će postati dio zbirke Fondation des Treilles;
– omotnicom ili paketom odgovarajućih dimenzija za povrat printeva kandidatu nakon selekcije.

Navedeno poslati na sljedeću adresu:
Fondation des Treilles
Prix ‘Résidence pour la photographie’
90 rue de Varenne
75007 Paris

Kontakt: prix.photo@les-treilles.com

Pobjednici će biti proglašeni u prosincu 2012.

(culturenet.hr)