Dubrovnik – izložba fotografija: Borko Vukosav – GRAD

borko-vukosav_fotografija

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik poziva vas na otvorenje izložbe “Grad” Borka Vukosava, koje će se održati u Galeriji Flora u subotu 31. listopada 2015. godine u 17 sati.

Borko Vukosav se vraća u prostor Dubrovnika (konkretno u Lapad) kao promatrač koji prepoznaje i bilježi rute vlastite prostorne umještenosti. Grad u kojem je nekad živio sada se vizualno rastvara u procesu zahvaćanja mnogostruko isprepletenih odnosa fotografa, okoliša, sugrađana, momentalno fiksiranih rubnih javnih punktova i hotelskih interijera.

Fotografije i postav sugeriraju šetnju kroz grad kojom autor artikulira intimni ritam izvan često turistički percipiranog života grada. Izmjenom krajolika i ambijenata Borko otkriva rute vlastitog kretanja u gradskom tkivu. Njegov pogled ne zaustavlja se na očekivanim i prepoznatljivim reprezentacijama grada već negira vizualnu komodifikaciju prostora. Mjesta koja primjećuje kao da su trenutno izmaknuta iz aktualnog prostornog i vremenskog konteksta, a gledatelj ih ne može na prvu smjestiti u očekivanu sliku grada. Također imamo priliku i na trenutak percipirati autorovu umještenost kao poziv na otkrivanje prostora njegove svakodnevice.

Svoje osjetilno iskustvo grada Borko prenosi kroz pažljivo selektiranu seriju fotografija okoliša (dodirne točke šumskog i urbanog okoliša te morske obale), limitiranih i distanciranih interakcija s pojedincima koje susreće u šetnji i privremeno utišanih i zamrznutih turističkih interijera. Usporeni ritam grada analogno se odražava i na fotografijama koje nude alternativnu vizualnu konstrukciju grada koji nije određen isključivo kao turistička destinacija. Aproprijacija viđenog je upitna s obzirom na to da nam Borko ne dopušta konkretniju identifikaciju s dokumentiranim prostorom. Naizgled nereprezentativna mjesta zapravo su temelj autorove naracije o nevidljivom gradu, ispričane u periodu izvan sezone i lišene dominantnih prostornih vizualnih kodova.

Lea Vene

 

O autoru

Borko Vukosav rođen je 1984. u Dubrovniku. Za kreativnost razrade teme i izložbe fotografija u autorskom projektu “Jezera“, nagrađen je Dekanovom nagradom 2015. Serijom fotografija “Jezera“, 2015. osvojio je treću nagradu na THT@MSU, nagradu za suvremenu umjetnost, dok je ista otkupljena u stalni fundus Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu. Serijom fotografija “Rub“ nagrađen je otkupnom nagradnom “Erste Fragmenti 2013“ dok je istom osvojio prvu nagradu u kategoriji “Pejzaž“ na Rovinj Photodaysu.
Serijom fotografija “P“ predstavljao je Hrvatsku 2012. na festivalu “NEU/NOW” u Portugalu i 2011. na “15. Biennale de la Mediterranée“ u Thessalonikiju. Za isti projekt 2011. nagrađen je “Posebnom nagradom za mlade autore do 28 godina“ na Rovinj Photodaysu te je bio finalist za nagradu “ESSL ART AWARD“ u Muzeju suvremene umjetnosti. Serija fotografija “P“ dio je putujuće izložbe “Afthermath-changing the cultural landscape“. Živi i radi u Zagrebu i Dubrovniku.