Dubrava – Izložba fotografija

U ponedjeljak, 10. listopada 2011. u 19 sati u Narodnom sveučilištu Dubrava, Dubrava 51, u predvorju galerije Vladimir Filakovac biti će otvorenje izložbe fotografija članova Fotokluba Zagreb: Čedomila Grosa, Senke Jurković Gros i Biljane Knebl.