“Dobrodošli” – izložba Bojana Mrđenovića u Kuli Lotršćak

U zagrebačkoj kuli Lotršćak, u sklopu izložbenog programa “Brzo okidanje/Snapshot”  Galerije Klovićevi dvori, u srijedu, 18. siječnja 2012. godine u 19 sati, otvara se izložba fotografija Bojana Mrđenovića pod nazivom ‘Dobrodošli’.

“Ciklus fotografija što ga je Bojan Mrđenović ostvario motivom napuštenih kuća, donosi potresnu priču obavijenu opnom vremena koje se nataložilo na njihove interijere. Ambivalentno nazvan „Dobrodošli“, ciklus tematizira posljedice demografske tranzicije u okolici Daruvara, Bjelovara, Kutine, Virovitice. Napušteni domovi, razbijeni kip Djevice Marije, odjeća koja već dvadesetak godina netaknuta visi u polomljenom ormaru, sve su to reprezenti jedne tihe mijene, odlaska sa sela u gradove, zaustavljeni u nekom trenutku i nepromijenjeni do danas.

Otežala spokojnost što dominira ovim fotografijama, prisutna je i na drugim Mrđenovićevim djelima. Konstantno zastupanje skrivenih, statičnih, bremenitih i zaboravljenih motiva, ovog fotografa svrstava u kategoriju intimističkih umjetnika čija su djela najčešće oslobođena ljudske pojavnosti. Ipak, ljudska im je prisutnost imanentna; iako nisu motiv, ljudi i njihova djela tema su svih Mrđenovićevih fotografija, bilo da je riječ o ciklusima „Budućnost“ (u kojem su građevine istoimenog poduzeća protagonisti priče o raspadu jednog društvenog sustava), „Toranj“ (kojeg čine motivi ratom uništenog sela kraj Pakraca) ili fotografijama iz ovog ciklusa. Njihova estetska komponenta koja kod promatrača slojevito progovara na emotivnoj razini, jasno je zastupljena i tehničkim postupkom na fotografijama dodatno naglašena.

Kada je ovaj ciklus započet 2007. godine, autor je fotografije snimao crno-bijelim filmom, pri čemu je ostvario njihovu visoko-estetsku pojavnost i dojam povijesnosti kojeg crno-bijela fotografija sama po sebi ostavlja. Međutim, ciklus je nastavljen i zaključen fotografijama u boji koje o motivu govore vitalnijim jezikom, smještajući ga u suvremeni kontekst i čineći ga mnogo bližim promatraču. Time je ostvarena jača kohezija autorove socijalno angažirane ideje i konačne izvedbe. Ipak, neki od motiva koje je zabilježio na samom početku ciklusa crno-bijelim filmom, imaju nekoliko značenjskih razina i neposredno progovaraju promatraču pa ih je bilo potrebno uvrstiti u izbor za ovu izložbu. Fotografija s natpisom „Dobro došli“, svojom paradoksalnom naravi zauzima ikoničko mjesto u Mrđenovićevom ciklusu, pozivajući uzvikom dobrog domaćina u ambijent pustoši i propasti.

Tematika demografske tranzicije s vremenom postaje sve aktualnija, sve su jasnije posljedice napuštanja sela i seobe stanovništva u gradove, uglavnom iz egzistencijalnih razloga. Početkom 20. stoljeća, preko 82% stanovništva živjelo je na selu, a u određenim dijelovima Hrvatske tada nije postojao ni jedan jedini grad, tek veće varoši. Današnja je situacija znatno izmijenjena; napuštaju se sela, a prenapučuju gradovi. Sa 100.275 stanovnika u Zagrebu 1910. godine, populacija toga grada narasla je na 792.875 do 2011. godine. Tome je u najvećoj mjeri pridonijela migracija seoskog stanovništva i, posljednjih desetljeća, stanovništva iz drugih hrvatskih gradova u Zagreb. Kulturološki, u gradovima se mijenjaju društvene norme, običaji, način života, arhitektura i jezik. Poseban društveni fenomen su odlasci hrvatskog stanovništva na rad u inozemstvo koji su se redovito pretvarali u trajni boravak. Krajem 19. i početkom 20. stoljeća odredišta su najčešće bila u Južnoj Americi, a od sredine 20. stoljeća u zemljama srednje Europe. Sela doživljavaju egzodus koji, između ostaloga, rezultira gubljenjem materijalne i nematerijalne baštine.”

…iz predgovora Marina Ivanovića

Izložba je otvorena do 29. siječnja 2012. godine.

Bojan Mrđenović rođen je 1987. godine u Virovitici. Diplomirao je na preddiplomskom studiju povijesti umjetnosti i informacijskih znanosti. Studira filmsko i TV snimanje na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu.