Dobitnici nagrade Tošo Dabac za 2013. godinu – Neda Rački i Ranko Dokmanović

RANKO DOKMANOVIĆ

IZ KATALOGA:

Od stava do fotografije
“Nije umjetnost u svakoj pojedinoj fotografiji koju snimim. Umjetnost je u cjelokupnom stavu o svemu što vidim.” (Ranko Dokmanović)

Od svoga stava, koji jedini obuhvaća svu širinu i svu raznovrsnost njegova rada, koji već teče blizu pola stolje­ća, polazi i u koncepciji svoga predstavljanja u povodu dodjele ugledne nagrade „Tošo Dabac”.

Ako baš ne primjerci svih ključnih trenutaka njegova opusa, onda barem neki koji podsjećaju na raznovrsnost zanimanja i pristupa, njemu osobno dragocjeni i bitni. Od fotografija iz sedamdesetih do fotografija iz novoga stoljeća. Crno bijela i kolor fotografija, rigidna i konceptualna, lirska i barokna, geometrizirana i enformelna, u gaćama i bez gaća…

Više je riječ o nizanju motiva i oduševljavanju prizorima, negoli o mistificiranju zanata i umijeća. Svakako nije riječ o fotografiji s „veliko F”.

Ranko Dokmanović doista nikad ne mistificira, ne gradi stil i ne trudi se oko prepoznatljivosti vlastita pristupa. Intelektualac među fotografima, neformalan među formalnima, umjetnik među „kompjuterašima”. Onaj koji hoda i gleda, divi se i snima. Stijene uz more, oplatu broda, interijere i tavane istarskih kući­ca, industrijsko smeće, opipljivost pop-arta i prštavilo op-arta.

Ne treba zaboraviti ni njegov odlazak među izmučene i priti­snute raznim teretima u bolnici u Kamporu na Rabu, kao i po­vratak Lici i oduševljenje Teslom, kao i gromovima i munjama u slikovitoj prirodi nabijenoj elektricitetom.

Ervin Dubrović

______________________________________________________

NEDA RAČKI

IZ KATALOGA:

Stvarnost kao interpretacija

Pripremajući svoju petu samostalnu izložbu fotografija, ovaj put uprili­čenu u povodu dobivanja prestižne godišnje nagrade Fotokluba Zagreb „Tošo Dabac“ 2013. godine, Neda Rački mogla je birati između dvije koncepcije – odlučiti se za rekapitulaciju dosad učinjenog i pokazanog, dakle svojevrsnu retrospektivu ili napraviti pregled svojih najnovijih fo­tografskih ostvarenja koje još nije do sada javno pokazala.

Odlučila se za nešto između, za spoj obje rečene koncepcije, tako da je na izložbi izložila dio svojih ranijih i dio novijih fotografija, odnosno dio najnagrađivanijih fotografija na žiriranim izložbama fotografije diljem svijeta i dio najuspješnijih fotografija s ranijih samostalnih i skupnih izložbi, te dio najnovijih fotografija koje do sada još nije izlagala. Takav pristup po njezinu sudu upotpunjuje dosadašnju sliku cjeline njezina umjetničkog stvaralaštva, daje potpuniji uvid o naznačajnijim fotograf­skim postignućima i ujedno pokazuje pravce njezina budućeg djelova­nja i stvaranja.

Sve su fotografije izvedene u crno-bijeloj tehnici, iznimka su Mali svje­tovi kojom je počela njezina žetva medalja po svjetskim salonima žirirane fotografije (posebno je ponosna na osvojenu brončanu medalju u pojedinačnoj konkurenciji na FIAP 5th CLUB’S World Cup 2010. godine). Među brojnim nagrađenim fotografijama, Neda izdvaja i fotografiju Crveni krug koja joj je posebno draga jer je snimljena u Rijeci, a imala je velik uspjeh u Egiptu, nagrađena je i našla se na naslovnici velikog kataloga. Ovdje valja posebno istaknuti znamenitu fotografiju Ples na stepeni­cama, njezinu najnagrađivaniju fotografiju (16 nagrada na različitim salonima diljem svijeta) koja je između ostalog osvojila i Grand prix u Španjolskoj – skulpturu (tešku čak 5 kg) poznatog španjolskog kipara Nestora Basterretxea, zatim fotografije Stil, Empty World, Za­jedno kroz život, Dječak, Veliki i mali; od novijih valja spomenuti Čuvar vremena, Između linija, Ponoćni fo­tograf, a od najnovijih Pitanje, Čekajući prošlost, Mystery, Akt i Crno-bijelo.

Neda s ponosom izdvaja i fotografiju Akt koju je sni­mila krajem prošle godine u Beču i već je dobila dvije nagrade na salonima u Sloveniji. Fotografija Crno-bi­jelo, snimljena je na retrospektivnoj izložbi Vojina Ba­kića u MSU Zagreb u siječnju ove godine i već je u ožujku osvojila drugu nagradu na natječaju Foto­grafkinje u Rijeci (između 845 fotografija pristiglih na natječaj Fotokluba Rijeka), za koju selektorica izložbe.

povjesničarka umjetnosti prof. Branka Arh ističe da je „artistička, objektivna likovna činjenica jasno pročišćene vizualne čitkosti i po­mno suprotstavljenih odnosa svjetla i sjene“. Tu fotografiju Neda ističe zato što su Bakićeve skulpture, kojima se neizrecivo divi, svo­jom čistom formom velik izazov za fotografiranje i nadasve zato što je plaketu „Tošo Dabac“ koju je upravo dobila, izradio Vojin Bakić.

Za takve je visoke uspjehe nedvojbeno potreban talent, potpuna posvećenost fotografiji, dakle stalno učenje, eksperimentiranje i kontinuirana praksa. Neda Rački sve to posjeduje te uz stalno uče­nje i veliku ljubav i radost stvaranja, svoja osobna iskustva povezu­je i nadograđuje s iskustvima poznatih majstora fotografije kao i s raznim rješenjima tradicionalnih i suvremenih umjetničkih disciplina.

Neda Rački rijetko fotografira intuitivno, ona promišlja fotografiju tijekom cijelog procesa fotografijranja. Otuda njezine fotografije nisu jednostavna preslika stvarnosti i svijeta oko nas, one su njihova interpretacija u produkciji, dakle tijekom snimanja, i u postproduk­ciji, odnosno naknadnom obradbom na računalu. One su rezultat njezinog znanja, osjećajnosti i gotovo majstorski izvedene tehničke obradbe. Ono što ih posebno ističe i izdvaja od radova mnogih dru­gih fotografa njihova je jednostavnost u formi, čistoća i jasnost poruke u njihovu sadržaju. Ta se određenost i čvrsta opredijeljenost vidi i kod njezina izbora teme i područja stvaranja. Ona ne luta i ne snima sve što joj se nađe na putu. Ostala je vjerna life, planinskoj i eksperimentalnoj fotografiji, gdje primat daje uličnoj fotografi­ji uz njihovu stalnu likovnu i tehničku nadgradnju i obogaćivanje. To je njezin put ka uspjehu koji ju je doveo do vrha najuspješnijih fotografskih stvaralaca i do prestižne nagrade „Tošo Dabac“, svojevrsnog fotografskog Oskara Fotokluba Zagreb.

Vinko Šebrek, AFIAP, ESFIAP