Davorin Vujčić: ‘Iz fototeke GAA: Antun Augustinčić (1900. – 1979.)’

U četvrtak, 3. svibnja, u 19 sati, u okviru Dana grada Klanjca, u Galeriji Antuna Augustinčića, održat će se predavanje Davorina Vujčića pod nazivom Iz fototeke GAA: Antun Augustinčić (1900. – 1979.).

Okosnicu predavanja čini stotinjak fotografija iz fototeke Galerije i jedno je u nizu predavanja kojima Galerija prezentira onaj dio svoje muzejske aktivnosti koji je manje vidljiv široj javnosti. Njime, uoči majstorova rođendana, Galerija Antuna Augustinčića podsjeća na život i djelo jednog od najvećih hrvatskih kipara.