Nevrijeme nad Atlantikom, Santa Cruz, Tenerife (2009)