Bjelovar – izložba fotografija: 2015 – međunarodni fotografski doživljaj baštine