Besplatni vodič kroz stock fotografij​u

Izdan je novi elektronski, a uz to i besplatan, vodič kroz prodaju stock fotografije. Vodič nudi trinaest intevjua s fotografima kojima je prodaja vlastitih radova stock agencijama postala već neka vrsta posla, kupcima tih istih fotografija, te samih malih agencija koje su posrednici između umjetnika i kupaca.

Izdan je novi elektronski, a uz to i besplatan, vodič kroz prodaju stock fotografije. Vodič nudi trinaest intevjua s fotografima kojima je prodaja vlastitih radova stock agencijama postala već neka vrsta posla, kupcima tih istih fotografija, te samih malih agencija koje su posrednici između umjetnika i kupaca. Ova mala knjižica dostupna je u PDF formatu i namjenjena je najviše onima koje stock fotografija zanima, te bi htjeli naučiti nešto više. No naravno da je mogu koristiti i oni koji misle da znaju već dovoljno. Jer ipak, znanja nikad ne može biti previše.

Vodič može postati vaš klikom na stranicu Free Photography Guidesa.