Amerikanci na pragu izuma novog načina fokusiranja

Dva američka znastvenika sa teksaškog sveučilšta, Johaness Burge i Wilson Geisler svojim nedavnim otkrićem možda će revolucionizirati svijet fotografije. Točnije, način rada automatskog fokusiranja u digitalnim kamerama. U svojem istraživanju htjeli su shvatiti zašto oči ljudi i životinja mogu mnogo brže i točnije fokusirati objekte u našoj okolini nego digitalni aparati.

Kao što znamo, dva sistema auto fokusa u digitalcima koje danas koristimo su manjkava i u problematičnim uvjetima često zakažu.  Fokusiranje uz pomoć kontrasta često je presporo, previše troši bateriju i vodi se često pogrešnom pretpostavkom da ukoliko u očitanju senzora postoji dobar kontrast, postoji i zadovoljavajući nivo oštrine. Drugi sistem, phase detection, točniji je, ali se oslanja na tehničku podršku koja je skupa i komplicirana.

U istraživanju je otkriveno da ljudi i životinje fokusiraju u dva koraka. Prvo oči izoliraju podatke iz okoline koje zatim obrađuje mozak te određuje udaljenost objekata od oka. U drugom koraku mišići oka fokusiraju oko na tu istu udaljenost,  sukladno podacima dobivenim iz mozga. Dakle nema metode pokušaja i pogreške. Burge i Geisler uobličili su taj postupak u matematički algoritam i  potom stvorili simulaciju ljudskog sistema gledanja koji su testirali na velikom broju fotografija. Obrazac fokusiranja  bio je isti za svaku sliku, i bio je točan.

Ohrabreni početnim uspjehom,  počeli su razvijati gotovi sistem koji bi bio od praktične koristi u fotoaparatima, a svoj izum su već patentirali. Pretpostavljaju da ukoliko se dođe do inkorporiranja u digitalne kamere, njihov autofokus bi mogao točno izoštravati u vremenu od čak 10 mili sekundi. Ova studija je  objavljena u američkim sveučilšnim časopisima,  a prva prezentacija ovog izuma trebala bi se održati ovaj mjesec u Americi na konferenciji Međunarodnog društva za optiku u San Francisku.