3. izložba fotografija BICIKL-ČOVJEK-BICIKL

Pošaljite vaše fotografije na natječaj za izložbu na temu BICIKL-ČOVJEK-BICIKL. Natječaj je otvoren do 22.10.2012. godine.

3. IZLOŽBA FOTOGRAFIJA “BICIKL-ČOVJEK-BICIKL”

Organizator: FK ZAGI FOTO – Zagreb

Tema: BICIKL-ČOVJEK-BICIKL (old-timer bicikli i njihovi vozači , bicikl kao ekološko vozilo današnjice , bicikl u rekreaciji i sportu, bicikl kao ukras, bicikli kao prevozno sredstvo, zavisnost čovjeka o biciklu, bicikl kao bicikl i svi ljudi i bicikli).

SUDIONICI:

Na natječaju mogu sudjelovati svi građani koji se bave fotografijom, amateri i profesionalci.

Broj fotografija: Svaki autor može sudjelovati sa 4 (četiri) fotografije – digitalne tehnike, CB ili u boji.

Fotografije smiju biti obrađene u PhotoShop-u u okvirima osnovnih načela obrade fotografija. Velike intervencije u fotografijama – design neće se prihvatiti, odluku o istom donosi tehnička komisija.

Veličina fotografija: Fotografije treba poslati u veličinama 20×30 (2300x3500dpi) ili 22,5×30 (2650x3500dpi), u JPEG formatu kompresije 4-7, rezolucija 300 dpi, fotografije će biti izrađene u istom formatu ovisno o formatu čipa u fotoaparatu. Fotografije i prijavnicu u Word formatu treba poslati na mail adresu: fk.zagifoto@yahoo.com

Slanja, veličina i indentifikacija fotografija: fotografije se šalju isključivo elektronskim putem (e-mailom). Svaki autor mora ispuniti i poslati pristupnicu u Word-u sa svojim imenom i prezimenom i podatcima i imenima fotografija (u prijavnici pisati ispravno imena i naslove fotografija sa znakovima č,ć,ž,š,đ) i poslati na mail: fk.zagifoto@yahoo.com.

Pristupnicu preuzmite klikom na ovaj link.

U e-mail pošti fotografije moraju biti označene i opisane (naziv fotografije bez znakova č,ć,ž,š,đ ).

Primjer kako potpisti pod fotografiju:
Primjer: Pero Peric-Suncani zalazak (Naziv fotografije maksimalno 15 znakova)

Svaka fotografija mora imati ime i prezime autora i naziv fotografije. Folder svakog autora ne smije biti veći od 10MB. Fotografije-JPEG i prijavnicu u Word-u mogu se slati u mapi i pojedinačno na mail adresu: fk.zagifoto@yahoo.com

U koliko niste u mogučnosti poslati mailom na gore navedenu adresu elektronske pošte, fotografije i pristupnicu možete poslati poštom na CD-u, tako da CD stigne najkasnije do 22. listopada u Zagreb na adresu: Foto klub Zagi foto, Trg žrtava fašizma 14, 10000 Z A G R E B – Za izložbu Bicikl

KALENDAR :

  • posljednji dan primanja fotografija i CD-a 22. listopada 2012.
  • žiriranje 23. listopada 2012.
  • rezultati žiriranja 24. listopada 2012.
  • otvaranje izložbe 25. listopada 2012.
  • WEB katalog prosinac 2012.

ŽIRI će odabrati fotografije za izložbu i dodjeliti nagrade autorima.

NAGRADE :

  • jedna prva nagrada
  • dvije druge nagrade
  • tri treće nagrade
  • pohvale-prema odluci žiria
  • za najbolju fotografiju žiri će dodijeliti nagradu Gran prix “Stjepan Sekulić”

Svaki autor će primiti e-katalog, elektronskom poštom a nagrađeni svoje nagrade i priznanja poštom.

KORIŠTENJE FOTOGRAFIJA :

Prihvaćanjem ovih uvjeta organizator može bez posebne naknade koristiti odabrane fotografije za reprodukciju u katalogu, objavu i druge materijale za promociju izložbe.

kontakt e-mail: fk.zagifoto@yahoo.com