Fotografski natječaj: 6. SALON MINIJATURE

minijatura-fotografija

FIJAKER – udruga za promicanje likovnog, dramskog i glazbenog amaterizma, Zagreb

r a s p i s u j e

N AT J E Č A J

za sudjelovanje na VI. salonu fotografije, Caffe bar “LP”, Zagreb, Račkoga 11

MINIJATURE 2016.

UVJETI I PRAVILA

1. Radovi:
Prihvaćaju se crno-bijele i fotografije u boji svih stilova i procesa snimanja te obrade. Svaki autor sudjeluje sa samo jednom (1) fotografijom, a na natječaj može poslati do 3 (tri) fotografije.

2. Tema:
Slobodna

3. Sudionici:
Na natječaju mogu sudjelovati amateri i profesionalci.

4. Veličina fotografija
Maksimalna dopuštena veličina fotografije jest 10×10, 10×7, 7×10 cm. Veličina crnoga kartonskog paspartua jest 15×20 cm. Fotografije na vašim paspartuima potrebno je točno centrirati.

5. Podaci o autoru:
Na poleđini svake fotografije tiskanim slovima napisati podatke:
– ime i prezime autora,
– telefonski broj,
– e-adresu.

6. Način slanja fotografija:
Autori mogu poslati fotografije na adresu: Caffe bar „LP“, Račkoga 11, 10 000 Zagreb ili donijeti osobno.

7. Izlaganje:
Po završetku žiriranja, sve će fotografije biti izložene i na završnoj humanitarnoj akciji prodane po cijeni od 20,00 kuna. Prikupljeni novac bit će uplaćen na račun Udruge sa socijalno-humanitarnim ciljevima „OZANA“, Ulica grada Vukovara 239, Zagreb.
Predajom fotografije na natječaj autor pristaje da ista bude prodana po navedenoj cijeni, a novac doniran u dobrotvorne svrhe.

NAGRADE I PRIZNANJA

Tročlano povjerenstvo dodijelit će sljedeće nagrade:
– jednu (1) prvu nagradu,
– dvije (2) druge nagrade,
– tri (3) treće nagrade
– i do šest (6) pohvala.

Dobitniku prve nagrade, osim što dobiva pisano priznanje, Udruga “Fijaker” organizira samostalnu izložbu u izložbenom prostoru Caffe bara “LP”, Račkoga 11, Zagreb. Organizacija obuhvaća izradu fotografija, popratnog kataloga i plakata te sam postav izložbe u suradnji s autorom.

KALENDAR NATJEČAJA

Otvorenje natječaja …………………. 1. 9. 2016.
Zatvaranje natječaja ………………. 1. 10. 2016.
Žiriranje do ……………………………. 10. 10. 2016.
Objava rezultata ………………………. 10. 10. 2010. na portalu Fotogard
Otvorenje izložbe i humanitarna prodaja ….. 14. 10. 2016. u 19 sati u Caffe baru “LP”

Rezultati natječaja mogu se pratiti na www.fotogard.com i na stranici Facebooka Udruge “Fijaker”.