2. Izložba fotografija: ČOVJEK – BICIKL – ČOVJEK

Fotoklub ZAGI FOTO raspisao je fotografski natječaj pod nazivom ČOVJEK – BICIKL – ČOVJEK. Rok za slanje fotografija je 17. listopada 2011. godine. Tema je bicikl i čovjek (Old-timer bicikli i njihovi vozači, bicikl kao ekološko vozilo današnjice, bicikl u rekreaciji i sportu, bicikl kao ukras, bicikli kao prevozno sredstvo, zavisnost čovjeka o biciklu, bicikl kao bicikl i svi drugi bicikli).

Uvjeti natječaja:

Tema: ČOVJEK – BICIKL – ČOVJEK

Old-timer bicikli i njihovi vozači, bicikl kao ekološko vozilo današnjice, bicikl u rekreaciji i sportu, bicikl kao ukras, bicikli kao prevozno sredstvo, zavisnost čovjeka o biciklu, bicikl kao bicikl i svi drugi bicikli.

Sudionici: Na natječaju mogu sudjelovati svi građani koji se bave fotografijom, amateri i profesionalci.

Broj fotografija: Svaki autor može sudjelovati sa 4 (četiri) fotografije – digitalne tehnike, CB ili u boji. Fotografije smiju biti obrađene u PhotoShop-u u okvirima osnovnih načela obrade fotografija. Velike intervencije u fotografijama (design) neće se prihvatiti, odluku donosi tehnička komisija.

Veličina fotografija: Fotografije treba poslati u veličinama 20×30 ili 22,5×30, u JPEG formatu kompresije 4-7, rezolucija 300 dpi , fotografije će biti izrađene u istom formatu (ovisno o veličini čipa u fotoaparatu). Fotografije i prijavnica u Word formatu treba poslati na mail adresu: fk.zagifoto@yahoo.com.

Slanje, veličina i indentifikacija fotografija: fotografije se šalju isključivo elektronskim putem, e-mailom svaki autor mora ispuniti i poslati pristupnicu u Word-u (sa svojim imenom i prezimenom i podatcima o fotografijama) na mail: fk.zagifoto@yahoo.com.

U e-mail pošti fotografije moraju biti označene i opisane (naziv fotografije bez znakova č,ć,ž,š,đ).

Primjer kako potpisati fotografiju: Pero-Peric-Suncani-zalazak

Svaka fotografija mora imati ime i prezime autora i naziv fotografije. Mapa svakog autora ne smije biti veća od 10MB. Fotografije i prijavnicu u Word-u pojedinačno slati na e-mail adresu: fk.zagifoto@yahoo.com.

U koliko niste u mogućnosti poslati mailom na gore navedenu adresu elektronske pošte, fotografije i pristupnicu možete poslati poštom na CD-u, tako da CD stigne najkasnije do 17. listopada u Zagreb na adresu:

Zagrebački foto kino savez, Trg žrtava fašizma 14, 10000 Z A G R E B – Za izložbu Bicikl

KALENDAR :

  • posljednji dan primanja fotografija i CD-a 17. listopada 2011.
  • žiriranje 18. listopada 2011.
  • rezultati žiriranja 19. listopada 2011.
  • otvaranje izložbe 20. listopada 2011.
  • WEB katalog do 20. studenog 2011.

ŽIRI će odabrati fotografije za izložbu i dodjeliti nagrade autorima.

NAGRADE :

  • jedna prva nagrada
  • dvije druge nagrade
  • tri treće nagrade
  • pohvale-prema odluci žiria
  • za najbolju fotografiju žiri će dodijeliti nagradu Gran prix “Stjepan Sekulić”

Svaki autor će primiti e-katalog elektronskom poštom, a nagrađeni autori svoje nagrade i priznanja poštom.

KORIŠTENJE FOTOGRAFIJA:

Prihvaćanjem ovih uvjeta organizator može bez posebne naknade koristiti odabrane fotografije za reprodukciju u katalogu i objavu

Pristupnicu preuzmite ovdje.

Kontakt e-mail:  fk.zagifoto@yahoo.com.