Rijeka – izložba fotografija: Tragovima Toše Dabca