Dubrovnik – predavanje i izložba dagerotipija: ZRCALO KOJE PAMTI