Daruvar – izložba fotografija: Foto film klub Daruvar