Bjelovar – izložba fotografija: KAO PTICA, IZNAD GRADA